Regulamin

§ 1

TELEFONICZNA I INTERNETOWA REZERWACJA BILETÓW

Pracownicy Biura Organizacji Widowni prowadzą telefoniczną rezerwację biletów:

tel. (22) 850 64 50, (22) 850 64 51, (22) 526 20 32, (22) 526 20 32 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00.

Kasa biletowa prowadzi telefoniczną rezerwację biletów:
 
tel. (22) 850 56 56 (telefon odbierany jest w miarę dostępności kasjera).

od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-14.00 oraz 15.00-18.00,
w soboty 12.30-19.00, 
w niedziele 14.30-18.00.

W dni przedstawień kasa jest czynna do rozpoczęcia spektaklu. 

Rezerwację miejsc można dokonać również mailem na adres: kasa@teatr-zydowski.art.pl lub bow@teatr-zydowski.art.pl

Zakup biletów dokonać można bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: www.teatr-zydowski.art.pl

Rezerwacja internetowa może być przyjęta po uzyskaniu następujących informacji: imię, nazwisko, nr telefonu osoby rezerwującej, e-mail. 

Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia z kasy lub Biura Organizacji Widowni z podanym numerem rezerwacji. 

Zarezerwowane telefonicznie lub internetowo bilety należy odebrać w wyznaczonym terminie przez kasę lub biuro organizacji widzów. Po tym terminie rezerwacja traci ważność. 

Rezerwacje i sprzedaż prowadzą również portale: www.ebilet.pl oraz www.eventim.pl


§ 2
SPRZEDAŻ BILETÓW

Bilety do Teatru Żydowskiego mogą Państwo kupić osobiście w kasie teatru lub dokonując przelewu na konto teatru: 
PEKAO SA WARSZAWA 64 1240 6247 1111 0000 4972 7832. 

Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonywać gotówką lub kartą.
Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą spowodowane przez operatora systemu. 

W teatrze obowiązują strefy cenowe, w ramach których sprzedawane są bilety normalne i ulgowe. 
Na godzinę przed spektaklem pierwszeństwo przy kasie mają widzowie kupujący bilety na dany dzień. 

Faktury VAT wystawiane są przez kasjerkę na życzenie klientów najpóźniej do 7 dni od daty dokonania płatności za bilety. 

Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, emerytom, rencistom, żołnierzom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunowi/opiekunce, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach opiekuńczych, schroniskach wychowawczych oraz członkom Stowrzyszenia Dzieci Holocaustu.

Bilety studenckie przysługują studentom wyższych uczelni publicznych i niepublicznych oraz doktorantom, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Sprzedaż biletu studenckiego jest możliwa za okazaniem ważnej legitymacji uczelni wyższej.

Odbiór ulgowego biletu tylko na podstawie ważnej legitymacji. 

Teatr nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.

§ 3
ZWROTY

Bilety indywidualne:

Zwrot i wymiana biletów zakupionych przez osoby indywidualne (w ilości do 10 sztuk), przyjmowane są najpóźniej do 3 dni przed spektaklem. 

Teatr dokonuje zwrotów i wymiany biletów, w terminie określonym powyżej na podstawie okazanego biletu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. 

W przypadku biletów opłaconych przelewem zwrot pieniędzy następuje przelewem w ciągu 1 miesiąca. 

Za niewykorzystane bilety kasa Teatru nie zwraca pieniędzy. 

W przypadku zgubionych biletów należy skontaktować się z kasą Teatru.


Bilety grupowe:

Bilety uszkodzone lub z oderwanym kuponem kontrolnym nie podlegają zwrotowi ani wymianie. Bilety grupowe powyżej 10 sztuk można zwracać najpóźniej na 10 dni do daty spektaklu. 

Zwroty biletów grupowych dokonujemy za okazaniem paragonu lub faktury VAT: 

w przypadku zwrotu biletów grupowych, które zostały opłacone przelewem, Teatr zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w przeciągu 2 miesięcy:
- w ilości 10-15 sztuk do 7 dni roboczych przed spektaklem,
- w ilości 16-25 sztuk do 14 dni roboczych przed spektaklem,
- powyżej 25 sztuk do 20 dni roboczych przed spektaklem.

W momencie nie odbycia się spektaklu z przyczyn niezależnych (losowych) od Teatru, Teatr zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w terminie, który zostanie wskazany na stronie internetowej www.teatr-zydowski.art.pl w zakładce: „Aktualności”.

Zwrotem biletów zakupionych przez Ebilet lub Eventim zajmuje się operator systemu danych portali. 

Uprasza się o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Ograniczona ilość miejsc parkingowych w okolicach teatru i utrudnienia komunikacyjne mogą opóźnić przybycie widzów na spektakl. 

Kasjer ma prawo odmówić klientowi zwrotu biletu, gdy: spektakl już się rozpoczął, po częściowym udziale widza w spektaklu, jeżeli nie zostały zachowane warunki zwrotu wymienione w powyższych punktach regulaminu.


§ 4
WEJŚCIÓWKI

Wejściówki sprzedawane są na wolne miejsca. Sprzedaż wejściówek rozpoczyna się 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu. 

Ilość wejściówek na spektakl jest ograniczona.

Pierwszeństwo w zakupie wejściówek mają: pracownicy Teatru Żydowskiego, pracownicy innych teatrów, członkowie ZASP. 

Sprzedaż wejściówek odbywa się wyłącznie za gotówkę. 

Posiadacze wejściówek będą wpuszczani na widownię po trzecim dzwonku i mogą zajmować wolne miejsca siedzące, są jednak zobowiązani do ustąpienia miejsca osobie, która wykupiła pełnopłatny bilet.


§ 5
DODATKOWE INFORMACJE DLA WIDZÓW


Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów. 

Na terenie teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. 

Widzowie nie stosujący się do instrukcji pracowników teatru w przypadkach naruszenia regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Teatru. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot ani wymiana biletów. 

Zakup biletu oznacza akceptację przez klienta powyższego regulaminu we wszystkich jego aspektach.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.09.2011 r.