Struktura

DYREKCJA

Gołda Tencer - DYREKTOR

PION FINANSOWY

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Olszewska - główny księgowy
Grażyna Maksim - specjalista ds. płac
Anna Ryczałek - specjalista ds. księgowości

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Maria Wąsikowska - kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński - kierownik gospodarczy
Elżbieta Orzechowska - specjalista ds. magazynowych/sp. ds. zamówień publicznych

SAMODZIELNE STANOWISKA

Magdalena Mroczkowska - sekretariat
Agnieszka Kamińska - 
spcjalista ds. promocji i PR
Aleksandra Krakowiak - kierownik koordynacji pracy artystycznej
Zuzanna Kuc - impresariat
Grzegorz Kołacz - asystent dyrektora


DZIAŁ KADR

Iwona Zgiep - kierownik działu

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI

Katarzyna Zozulińska - kierownik działu
Dorota Jędrzejewska
 

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE I ZAKŁADOWE

Agnieszka Greiner
 

PION ARTYSTYCZNY

Jacob Weitzner (Kobi) - kierownik literacki
Ryszard Marek Groński - doradca literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska - scenograf
Teresa Wrońska - kierownik muzyczny
Michał Salamon - korepetytor muzyczny
 

PION TECHNICZNY

Jacek Pazdro - kierownik techniczny
Jan Grenwald - starszy brygadier sceny


AKUSTYCY

Jan Chojnacki
Dariusz Kamiński
Hubert Osmólski
Marian Tarczyński

OŚWIETLENIOWCY

Mariusz Jarosz - kierujący zespołem
Łukasz Perkowski
Jakub Zajda

KRAWCY

Marian Dutkowski

REKWIZYTORZY

Kazimierz Augustyniak

FRYZJERKI/CHARAKTERYZATORKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

GARDEROBIANE

Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

MONTAŻYŚCI

Wojciech Pieńkowski - brygadier sceny
Edward Awdaszkow
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Łukasz Wójcik
Jarosław Zalewski