Struktura

DYREKCJA

Gołda Tencer - DYREKTOR

PION FINANSOWY

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Biczyk - główny księgowy
Katarzyna Romanowska - specjalista ds. płac
Anna Ryczałek - specjalista ds. księgowości

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek
Halina Tulej

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kamila Rejchert - kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński - kierownik gospodarczy
Elżbieta Orzechowska - specjalista ds. magazynowych/sp. ds. zamówień publicznych
Aleksander Krawczuk - referent ds. administracyjnych

SAMODZIELNE STANOWISKA

Magdalena Mroczkowska - sekretariat
Agnieszka Kamińska - specjalista ds. promocji i PR
Aleksandra Krakowiak - kierownik koordynacji pracy artystycznej
Małgorzata Charzewska - impresariat
Grzegorz Kołacz - asystent dyrektora


DZIAŁ KADR

Iwona Zgiep - kierownik działu

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI

Katarzyna Zozulińska - kierownik działu
Marta Kostyra
 

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE I ZAKŁADOWE

Agnieszka Greiner
 

PION ARTYSTYCZNY

Jacob Weitzner (Kobi) - kierownik literacki
Ryszard Marek Groński - doradca literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska - scenograf
Teresa Wrońska - kierownik muzyczny
 

PION TECHNICZNY

Hubert Osmólski - p.o. kierownik techniczny

AKUSTYCY

Jan Chojnacki
Piotr Mroczkowski
Hubert Osmólski
Marian Tarczyński

OŚWIETLENIOWCY

Mariusz Jarosz - kierujący zespołem
Jakub Zajda

KRAWCY

Marian Dutkowski

REKWIZYTORZY

Kazimierz Augustyniak
Jan Grenwald

FRYZJERKI/CHARAKTERYZATORKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

GARDEROBIANE

Anna Jarosz
Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

MONTAŻYŚCI

Dariusz Piesio - brygadier sceny
Wojciech Pieńkowski 
Edward Awdaszkow
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Jarosław Zalewski

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Hanna Pałuba - z-ca dyrektora teatru ds. CKJ
Izabela Teodorkiewicz  - gł. spec. ds. projektów kulturalnych
Bożena Pika - zastępca głównego księgowego ds. CKJ
Martyna Steckiewicz - koordynator ds. edukacyjno-naukowych
Katarzyna Batarowska - koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku