Back to top

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Centrum Kultury Jidysz poszukuje pracowników

Szukamy:

Koordynatora projektów edukacyjno-kulturalnych w CKJ przy ul. Andersa 15 w Warszawie

Działające od 2010 roku w sercu dawnej żydowskiej Warszawy Centrum Kultury Jidysz Teatru Żydowskiego, to miejsce, które gromadzi jidyszystów z Polski i ze świata oraz wszystkich, których ciekawi historyczne i współczesne bogactwo kultury jidysz i kultury żydowskiej w Polsce. Prowadzimy Żydowski Uniwersytet Otwarty, Uniwersytet Trzeciego Wieku, lektoraty języków jidysz i hebrajskiego, warsztaty dla dzieci oraz letnie Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Jidysz. Pragniemy we współpracy z Wami realizować nowe, ważne projekty i docierać do nowych odbiorców. 

Od osoby, która dołączy do naszego zespołu oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego, mile widziane kulturoznawstwo, historia, nauki społeczne, judaistyka lub ukończona specjalność animacja kultury
 • doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury
 • doświadczenia w zdobywaniu funduszy i przygotowywaniu wniosków grantowych
 • znajomości kultury żydowskiej
 • orientacji w kulturze współczesnej 
 • znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym
 • dodatkowym atutem będzie orientacja w międzynarodowym środowisku jidyszystycznym i znajomość języka jidysz, a także hebrajskiego
 • dyspozycyjności (wybrane popołudnia, weekendy)

Oferujemy:

 • inspirującą pracę, dającą szanse rozwoju i realizacji własnych autorskich projektów
 • pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej z możliwością rozszerzenia współpracy w przyszłości
 • życzliwy, twórczy zespół

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na mail: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl do dnia 11 lutego 2019 roku ze wskazaną nazwą stanowiska w tytule wiadomości.
W liście prosimy również krótko opisać pomysł na projekt pasujący do profilu naszej placówki, który chcielibyście Państwo zorganizować.

 

Koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku w CKJ przy ul. Andersa 15 w Warszawie

Od osoby, która dołączy do naszego zespołu oczekujemy: 

 • doświadczenia w pracy z seniorami lub przy projektach międzypokoleniowych
 • wykształcenia wyższego, mile widziane kulturoznawstwo, nauki społeczne, historia, judaistyka lub ukończona specjalność animacja kultury
 • doświadczenia w pracy w organizacjach pozarządowych lub instytucjach kultury
 • doświadczenia w zdobywaniu funduszy i przygotowywaniu wniosków grantowych
 • orientacji w kulturze współczesnej 
 • dodatkowym atutem będzie znajomość kultury żydowskiej, znajomość języka angielskiego, jidysz lub hebrajskiego

Oferujemy:

 • inspirującą pracę, dającą szanse rozwoju i realizacji własnych autorskich projektów
 • umowę na czas określony na podstawie umowy cywilno-prawnej lub umowy o pracę (umowa na rok na zastępstwo z możliwością kontynuowania pracy po czasie określonym)
 • życzliwy, twórczy zespół

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie CV i listu motywacyjnego na mail: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl do dnia 11 lutego 2019 roku ze wskazaną nazwą stanowiska w tytule wiadomości.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie 00-099, ul. Senatorska 35, w celu realizacji procesu rekrutacji.