Back to top

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik organizacji pracy artystycznej

Teatr Żydowski poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik organizacji pracy artystycznej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z planowaniem pracy artystycznej Teatru, w tym:

 • układanie planu pracy artystycznej,
 • sporządzanie harmonogramów zajęć pracowników artystycznych, koordynacja i organizacja pracy zespołu artystycznego
 • przygotowywanie umów dla artystów współpracujących z Teatrem,
 • kontakty z artystami i realizatorami projektów artystycznych 
 • sporządzanie wniosków licencyjnych, pozyskiwanie licencji na potrzeby działalności Teatru
 • dokumentowanie pracy artystycznej, sporządzanie sprawozdań
 • wypożyczanie i zamawianie materiałów nutowych w porozumieniu z kierownikiem muzycznym
 • uczestniczenie w próbach, przedstawieniach oraz dyżurach, zgodnie z harmonogramem

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • udokumentowanego doświadczenia w instytucji kultury lub branży artystycznej – minimum 2-letniego,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym (warunek konieczny),
 • bardzo dobrej znajomości komputera i pakietu Microsoft Office,
 • umiejętności pracy w szybko zmieniających się okolicznościach,
 • umiejętności zarządzania przepływem informacji w zespole,
 • energii, otwartości, komunikatywności.

Oferujemy:

 • stabilną pracę,
 • udział w innowacyjnych projektach,
 • możliwość poszerzenia kwalifikacji i dalszego rozwoju,
 • umowę o pracę

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl do dnia 3 grudnia 2018r. włącznie. 

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 35 (kod pocztowy: 00-099)  w celu realizacji procesu rekrutacji. 

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.