Back to top

Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Uroczyste zakończenie XI roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku to szczególna uczelnia, stworzona przez Fundację Shalom a dziś działająca w ramach Teatru Żydowskiego im. Ester Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz. Nasz Uniwersytet to projekt wyjątkowy na skalę światową ze względu na profil dotyczący historii, kultury, tradycji i obyczajowości Żydów, a także zajęcia, wśród których znajdują się lektoraty języków jidysz i hebrajskiego. UTW prowadzony jest w duchu tolerancji i wzajemnego poszanowania. Już od jedenastu lat jest miejscem nauki i spotkań ponad 200 słuchaczy od 55 roku wzwyż. Stawiamy na wszechstronną edukację seniorów, ich rozwój osobisty, aktywizację ruchową. UTW prowadzi różne formy kształcenia osób starszych bez względu na ich dotychczasowe wykształcenie. 

UTW jest częścią Centrum Kultury Jidysz, które od 17 lat prowadzi naukę języka jidysz na 3 poziomach zaawansowania, naukę języka hebrajskiego, Żydowski Uniwersytet Otwarty, seminarium języka i kultury jidysz, warsztaty piosenki żydowskiej i zajęcia dla dzieci oraz otwarte spotkania z literatury, filmu i kultury jidysz.

W programie:

Część oficjalna

Część artystyczna w wykonaniu słuchaczy UTW:

- taniec izraelski w wykonaniu grupy warsztatowej pod kierownictwem Moniki Leszczyńskiej;

- skecz „Sak” oraz wiersz „Kwoka” w wykonaniu teatru lalkowego „Simche” w reż. Katarzyny Batarowskiej;

- „Megila” – spektakl w wykonaniu grupy teatralnej w reż. Ernestyny Winnickiej, pod kierownictwem muzycznym Teresy Wrońskiej 

- „Nasza sztuka” – etiuda teatralna w wykonaniu grupy warsztatowej w reż. Jacoba Weitznera 

- „Przystanek” – pokaz teatru pantomimy „Pantomimki” w reż. Ryszarda Kluge

- otwarta lekcja tańca ludowego z udziałem grupy warsztatowej pod kierownictwem Agaty Siereckiej-Dudek

- rozdanie dyplomów
- poczęstunek

12 czerwca 2017 roku o godz. 14:00, Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, Al. Niepodległości 141 a