VOUCHERY

Jesteś tutaj

VOUCHERY

Zachęcamy Państwa do zakupu voucherów teatralnych na nasze spektakle.

Oferujemy dwa rodzaje voucherów:

 1. Voucher Kameralny w cenie 80 zł - obowiązuje na spektakle grane na scenie przy ul.Senatorskiej 35
 2. Voucher Grande w cenie 100 zł - obowiązuje na spektakle grane na wszystkich scenach Teatru Żydowskiego

Vouchery można zakupić w kasach Teatru Żydowskiego na ul. Senatorskiej 35, lub w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, Al.Niepodległości 141A, oraz online na naszej stronie pod tym linkiem.

Voucher zamówiony online, otrzymają państwo mailem na podany przy zakupie adres.

Voucher należy wymienić na bilet w kasach Teatru lub online na naszej stronie internetowej.

Wymiana Vouchera na bilet jest możliwa w miarę dostępności miejsc na dany spektakl.

Vouchery są ważne do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowy regulamin zakupu voucherów znajduje się poniżej.

REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW

Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

I. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Wydawcy, Teatrze - należy przez to rozumieć Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz;
 2. Voucher – należy przez to rozumieć bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do wymiany na jednoosobowy bilet na dowolny spektakl prezentowany w Teatrze Żydowskim zgodnie z aktualnym repertuarem dostępnym na stronie internetowej www.teatr-zydowski.art.pl. Każdy Voucher posiada swój unikalny numer;
 3. Nabywcy – należy przez to rozumieć osobę, która nabywa Voucher;
 4. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdorazowego posiadacza Vouchera.

II. Warunki Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki nabywania i realizacji Vouchera.
 2. Zakupu i wymiany Vouchera można dokonać w kasach Teatru lub online za pośrednictwem strony bilety.teatr-zydowski.art.pl.
 3. Voucher upoważnia do wymiany na jeden bilet wstępu na wybrany spektakl.
 4. Voucher, który nie zostanie wymieniony na bilet, nie uprawnia do obejrzenia spektaklu i zajęcia miejsca na widowni.
 5. Realizacja Vouchera jest możliwa jedynie w terminie jego ważności.
 6. Voucher jest realizowany jednorazowo bez możliwości podziału.
 7. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Wydawcy.
 8. Voucher ma określony termin ważności, nadrukowany na blankiecie. Realizacja vouchera po upływie terminu ważności jest niemożliwa. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 9. Voucher nie obowiązuje na spektakle zamknięte, eventy, spektakle premierowe, wydarzenia specjalne, spektakle wieczoru sylwestrowego, spektakle gościnne.
 10. Użytkownik powinien chronić Voucher przed uszkodzeniem.
 11. W przypadku, gdy mimo uszkodzenia Vouchera, będzie możliwe na podstawie numeru Vouchera ustalenie przez Wydawcę informacji o aktualnej wartości nominalnej Vouchera, Użytkownik będzie uprawniony do otrzymania, w zamian za zwrot Vouchera uszkodzonego, nowego Vouchera o wartości nominalnej odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej Vouchera uszkodzonego.

III. Rodzaje i realizacja VOUCHERÓW

 1. Wydawca oferuje następujące rodzaje Voucherów:
  a) Voucher Kameralny o wartości 80 zł brutto (w tym 8% VAT) na spektakle prezentowane na Scenie Kameralnej im. Szymona Szurmieja przy ul. Senatorskiej 35.
  b) Voucher Grande o wartości 100 zł brutto (w tym 8% VAT) na spektakle prezentowane na wszystkich scenach Teatru.
 2. Jeden Voucher można wymienić na jeden bilet w kasach Teatru na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji, ale nie później niż na 2 dni przed wybranym spektaklem.
 3. Realizacja Vouchera na spektakl jest możliwa, jeżeli w dniu dokonywania rezerwacji na wybrany termin dostępne są wolne miejsca na widowni.
 4. W przypadku odwołania spektaklu, na który dokonana była rezerwacja Vouchera, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania rezerwacji na ten sam spektakl w innym terminie
 5. W przypadku odwołania spektaklu, na który Voucher został zrealizowany, Teatr zobowiązuje się do zaproponowania biletu na ten sam spektakl w innym terminie, natomiast nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.teatr-zydowski.art.pl oraz w kasach Teatru.
 2. Teatr nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie Vouchera. W przypadku zagubienia Vouchera Teatr nie wystawia duplikatu.
 3. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty.