ckJ

ckJ

Centrum Kultury Jidysz Teatru Żydowskiego zostało założone z inicjatywy Gołdy Tencer i skupia się przede wszystkim na propagowaniu kultury i języka Żydów aszkenazyjskich. Zależy nam, były one postrzegane jako żywe dziedzictwo, które warto poznać poprzez różne projekty społeczne, artystyczne i naukowe. 

CKJ ZAPRASZA NA:

>> Lektoraty języka jidysz i hebrajskiego na kilku poziomach zaawansowania – naukę zaczynamy co roku od października;  

>> Lektoraty języka jidysz online; 

>> Warsztaty dla dzieci – plastyczne, literackie, kulinarne;

>> Warsztaty piosenki jidysz z Teresą Wrońską - nie trzeba znać języka jidysz by poznać historię i kulturę żydowską poprzez muzykę!;

>> Spotkania z interesującymi postaciami świata literatury i sztuki; 

>> Wyjazdy naukowe szlakiem żydowskim w różne regiony Polski; 

>> Warsztaty kaligrafii hebrajskiej;

>> Warsztaty kuchni żydowskiej;

>> Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz organizowane we współpracy z Fundacją Shalom – trzy tygodnie intensywnego kursu językowego, w którym biorą udział wykładowcy, artyści i uczestnicy z całego świata. W programie oprócz lektoratów między innymi: wykłady, wycieczki, tutoriale językowe, warsztaty kulinarne, warsztaty piosenki; 

>> Pokazy filmowe w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego SHALOM;

DZIAŁA U NAS:

Żydowski Uniwersytet Otwarty skupiający się na upowszechnianiu wiedzy, współczesnych zagadnień, idei, historii i kultury Żydów. W zajęciach ŻUO przez ostatnie 10 lat wzięło udział ponad kilkuset słuchaczy.

www.jidyszland.pl/pl/zuo, ckj@jidysz.org.pl, 22 409 91 00

Uniwersytet Trzeciego Wieku – stawiamy na wszechstronną edukację seniorów. W ramach UTW TŻ między innymi: cykl wykładów o historii i kulturze żydowskiej, lektoraty języka jidysz, hebrajskiego i angielskiego, kursy komputerowe, warsztaty teatralne, pantomimy, wspólne wycieczki; 

>> Realizujemy różne projekty przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy otwarci na współpracę, nowe pomysły, inicjatywy. 

Zapraszamy do jidyszlandu! 

 Podziękowania dla Fundacji Chidusz oraz https://www.pitax.pl za bezpłatną prenumeratę Chiduszu. Od stycznia 2020 wszystkie kolejne numery pisma będą dostępne w siedzibie CKJ.

KONTAKT

ul. Andersa 15
00-159 Warszawa

PROJEKTY EDUKACYJNO-KULTURALNE CKJ

Natalia Chmielarz
tel. (22) 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

Dominika Ludwig (Żydowski Uniwersytet Otwarty)
tel. (22) 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Katarzyna Batarowska
tel. (22) 620 47 33
utw@jidysz.org.pl

PROMOCJA

promocja@jidysz.org.pl