Center for Jiddish Culture

Center for Jiddish Culture

DYREKCJA

Gołda Tencer — DYREKTOR

 

PION FINANSOWY

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Biczyk — główny księgowy
Katarzyna Romanowska — specjalista ds. płac
Anna Ryczałek — specjalista ds. księgowości

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek
Halina Tulej

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kamila Rejchert — kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński — kierownik gospodarczy
Elżbieta Orzechowska — specjalista ds. magazynowych/sp. ds. zamówień publicznych
Aleksander Krawczuk — referent ds. administracyjnych

SAMODZIELNE STANOWISKA

Małgorzata Charzewska — impresariat
Agnieszka Kamińska — specjalista ds. promocji i PR
Aleksandra Krakowiak — kierownik koordynacji pracy artystycznej
Grzegorz Kołacz — starszy specjalista ds. programowych
Magdalena Mroczkowska — asystentka dyrektora

DZIAŁ KADR

Iwona Zgiep — kierownik działu

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI

Katarzyna Zozulińska — kierownik działu
Marta Kostyra

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE I ZAKŁADOWE

Agnieszka Greiner

PION ARTYSTYCZNY

Jacob Weitzner (Kobi) — kierownik literacki
Ryszard Marek Groński — doradca literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska — scenograf
Teresa Wrońska — kierownik muzyczny

PION TECHNICZNY

Hubert Osmólski — p.o. kierownik techniczny

AKUSTYCY

Jan Chojnacki
Piotr Mroczkowski
Hubert Osmólski
Marian Tarczyński

OŚWIETLENIOWCY

Mariusz Jarosz — kierujący zespołem
Filip Rybarczyk
Jakub Zajda

KRAWCY

Marian Dutkowski

REKWIZYTORZY

Kazimierz Augustyniak
Jan Grenwald

FRYZJERKI/CHARAKTERYZATORKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

GARDEROBIANE

Anna Jarosz
Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

MONTAŻYŚCI

Paweł Kłosiński — brygadier sceny
Wojciech Pieńkowski 
Edward Awdaszkow
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Jarosław Zalewski

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Hanna Pałuba — zastępca dyrektora teatru ds. CKJ
Izabela Teodorkiewicz — gł. spec. ds. projektów kulturalnych
Bożena Pika — zastępca głównego księgowego ds. CKJ
Martyna Steckiewicz — koordynator ds. edukacyjno-naukowych
Katarzyna Batarowska — koordynator Uniwersytetu Trzeciego Wieku