You are here

Opowieści chasydów

Production

Opowieści chasydów

Widowisko na motywach midraszy i opowiadań chasydzkich. W sobotę o zmierzchu odbywa się trzecie spotkanie szabatowe. Zbierają się uczeni, kaznodzieje, cadykowie, by snuć swoje opowieści, podsumowywane piosenkami. Z każdego spektaklu wynika przypowieść, która ma ponadczasowe przesłanie. Na każdym spotkaniu inna wskazówka, jak żyć. Jest też tradycyjna kabała, inna w każdym spotkaniu z widzami, bardzo osobista. Kabały są przekazywane widzom przez mężczyzn, zaś jabłka, jako symbol wiedzy, to poczęstunek dla widzów od gospodyni. 

Premiere: 
03.02.2009 - 19:00
Czas trwania:
60 minut bez przerwy