You are here

Biogram

Aleksandr Prowaliński

Aleksandr Prowaliński

Malarz, grafik, reżyser światła, scenograf. Urodził się w Mohylewie na Białorusi. Jest absolwentem Mińskiego Państwowego Uniwersytetu Artystycznego im. A.K.Glebowa na Wydziale Malarstwa Sztalugowego, a od 2013 roku studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki. Jego prace były wystawiane m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii i Czechach, znajdują się także w prywatnych kolekcjach na całym świecie. Jako reżyser światła i scenograf współpracował z wieloma teatrami w całej Polsce, m.in. z Teatrem Dramatycznym w Warszawie, Teatrem Wielkim Operą Narodową w Warszawie, Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, Teatrem Rozmaitości w Warszawie, Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Nowym w Warszawie czy Teatrem Nowym z Poznania. W swojej pracy stosuje różne materiały oraz techniki malarskie i graficzne: malarstwo przestrzenne, akwafortę, akwatintę, kolaż. W centrum jego zainteresowań leży sam proces powstawania dzieła, energia i dynamika zmian, które towarzyszą tworzeniu.