You are here

Biogram

Anna Sawicka-Hodun

Anna Sawicka-Hodun

Choreografka, tancerka, pedagog tańca. Szkoliła się głównie w Polsce, Londynie i Paryżu. Współpracuje z reżyserami, aktorami teatrów instytucjonalnych oraz teatrów niezależnych m.in. z Teatrem PAPAHEMA (choreografia w spektaklach: „Poskromienie złośnicy”, „Skłodowska. Radium Girl”, „Proces. Rekonstrukcja”). Reprezentuje Movement Direction, reżyserując ruch modeli podczas sesji zdjęciowych i pokazów mody. Współpracowała m.in. z „L'officiel Hommes Poland” oraz z magazynem „K-Mag”. Współorganizatorka cyklicznych warsztatów z dramaturgii i kompozycji tańca „Ways of Being” w Warszawie. Stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku w programie „Młodzi Twórcy 2016”. Realizatorka autorskiego spektaklu teatru tańca „Ciało i Ja”. Wielokrotnie doceniona za prace choreograficzne podczas festiwali tańca ulicznego o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Choreografka spektakli z udziałem tancerzy ulicznych („The Journey Man”, „Między Nami…”, „No Rain. No FLOWers”). Prowadzi warsztaty poruszające zagadnienia dotyczące procesu nauczania ruchu i tańca skierowane do tancerzy i nauczycieli. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Studium Tanecznego oraz Nauczycielskiego Kolegium Resocjalizacji i Rewalidacji w Białymstoku. Współtworzy Szkołę Tańca 4Konekt w Białymstoku działającą na rzecz rozwoju uzdolnionej tanecznie młodzieży.