Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.