Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

2022-12-16

16.12.2022 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022.