Struktura

You are here

Struktura

DYREKCJA

Gołda Tencer — DYREKTOR
Hanna Pałuba — zastępczyni dyrektora ds. Centrum Kultury Jidysz
Janusz Chojecki — zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych
Krzysztof Rudziński — pełnomocnik dyrektora
Izabella Śleszyńska — główna księgowa

 

PION DYREKTORA TEATRU

Remigiusz Grzela — kierownik literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska — scenografka
Teresa Wrońska — kierowniczka muzyczna

DZIAŁ KOORDYNACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ

Maciej Kurpiewski — kierownik działu
Roksana Szmigiero — gł. spec. ds. koordynacji pracy artystycznej
Beata Szaradowska — inspicjentka
Waldemar Gawlik — inspicjent

DZIAŁ KOMUNIKACJI

Izabela Teodorkiewicz — gł. specj. ds. promocji i reklamy
Ewa Wojciechowska — manager PR i promocji

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI

Olga Jagnicka — kierowniczka działu
Marta Kostyra
Ewa Kozaczyńska

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek
Halina Tulej

SAMODZIELNE STANOWISKA

Agnieszka Greiner — specjalistka ds. archiwum zakładowego i artystycznego
Magdalena Mroczkowska — asystentka dyrektora
Monika Owczarek — sekretarka
Iwona Zgiep — główna specjalistka ds. kadr

 

PION FINANSOWY 

KSIĘGOWOŚĆ

Bożena Pika — zastępczyni głównej księgowej
Elżbieta Orzechowska — specjalistka ds. księgowości
Anna Rozenek — specjalistka ds. płac
Anna Ryczałek — specjalistka ds. księgowości
Elżbieta Mańkowska

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Katarzyna Matuszewska — kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński — specjalista ds. gospodarczych i konserwacji
Aleksander Krawczuk — specjalista ds. administracyjnych

PION TECHNICZNY

Hubert Osmólski — kierownik działu technicznego

ZESPÓŁ REALIZACJI DZWIĘKU I MULTIMEDIÓW

Jan Chojnacki — kierujący zespołem
Piotr Mroczkowski
Marian Tarczyński
Piotr Olszowski

ZESPÓŁ ELEKTRYKÓW I REALIZATORÓW OŚWIETLENIA SCENY

Mariusz Jarosz — kierujący zespołem
Filip Rybarczyk
Jakub Zajda

ZESPÓŁ MONTAŻYSTÓW DEKORACJI

Paweł Kłosiński — starszy brygadier sceny
Szymon Kowalski
Wojciech Pieńkowski — brygadier sceny
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Jarosław Zalewski

REKWIZYTORZY

Jan Grenwald

ZESPÓŁ GARDEROBIANYCH

Anna Jarosz
Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

ZESPÓŁ CHARAKTERYZATORSKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Karolina Szymaniak — konsultacja naukowa
Katarzyna Markusz — promocja i PR

ZESPÓŁ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW CKJ

Natalia Chmielarz — koordynatorka projektów kulturalno-edukacyjnych
Katarzyna Batarowska — koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Michalina Jadczak — koordynatorka ŻUO
Anna Czubaczyńska — instruktorka klubu seniora