You are here

Biogram

Marta Miłoszewska

Marta Miłoszewska

Reżyserka, wykładowczyni akademicka i działaczka społeczna. Specjalizuje się w adaptacjach literatury. Adaptowanie prozy było także tematem jej pracy doktorskiej oraz wydanego na jej podstawie podręcznika dramaturgicznego „Adaptacja. Skrzynka z narzędziami”. Jest współzałożycielką Grupy Artystycznej Teraz Poliż, wielokrotnie nagradzanego jedynego profesjonalnego teatru kobiecego w Polsce. W Akademii Teatralnej w Warszawie prowadzi seminarium reżyserskie oraz zajęcia poświęcone heurystyce i adaptacji. W latach 2016-2018 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Reżyserii AT. Jest członkinią-założycielką oraz sekretarzem Związku Zawodowego Gildii Polskich Reżyserek i Reżyserów Teatralnych. Wyreżyserowała m.in. monodram Ewy Kasprzyk wg felietonów Pedro Almodóvara „Patty Diphusa” (Le Madame, TR Warszawa, Teatr Polonia), monodram Marcina Kwaśnego „Rozkwaś Polaka” Wojciecha Miłoszewskiego (Teatr Praski), „Bliżej” Patricka Marbera i „Utraconą cześć Katarzyny Blum” Heinricha Bölla (Teatr im. Jaracza w Olsztynie), „Dulscy z o.o.” wg Gabrieli Zapolskiej i „Dżumę” Alberta Camusa (Teatr Polski w Warszawie), „Liminalna. Jestem snem, którego nie wolno mi śnić” (Grupa Artystyczna Teatr Poliż). W Teatrze Telewizji wyreżyserowała „Trash Story” Magdaleny Fertacz.