You are here

Biogram

Roksana Vikaluk / fot. Mikołaj Starzyński

Roksana Vikaluk

Urodziła się na Ukrainie w Tarnopolu gdzie w 1992 roku ukończyła średnią szkołę muzyczną (fortepian klasyczny) oraz zaczęła pobierać prywatne lekcje śpiewu. W latach 1992-1994 była solistką klubu jazzowego NICZLAWA. Do Polski przyjechała w 1994 roku i nawiązała współpracę m.in. z Józefem Skrzekiem i jego grupą SBB. W latach 1999-2002 studiowała śpiew jazzowy w policealnym studium jazzowym w Warszawie pod kierownictwem Ewy Bem oraz kompozycję i aranżację na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowickiej Akademii Muzycznej (obecnie Instytut Jazzu) pod kierownictwem prof. A. Zubka. W 2000 roku założyła własny zespół MIZRAH. Współpracuje z Wolframem Spyrą, czołowym muzykiem sceny elektronicznej w Niemczech. Ponadto skomponowała muzykę do spektaklu „Jaskółka” (reż. Ż. Gerasimowa, Teatr Rampa), „Taki jeden dzień” oraz pieśni do małych form: „Getto dybukiem Warszawy” (reż. O. Byrska/D. Szurmiej) oraz „Rzeź. Diabelski plan Stalina” (reż. G. Tencer).

Ma w repertuarze utwory ukraińskie, cygańskie, rosyjskie, żydowskie i polskie oraz własne kompozycje. Współpracuje z warszawskimi scenami: Teatrem Rampa oraz Teatrem Praga.