You are here

Biogram

Natalia Królak

Natalia Królak

Dramaturżka i pedagożka teatru, absolwentka Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej. Wiceprezeska fundacji Fala Nowej Kultury. Twórczyni pierwszej w Polsce ciałopozytywnej kampanii społecznej angażującej młodzież SPÓJRZ NA SIEBIE. Realizatorka działań edukacyjno-artystycznych z udziałem młodych ludzi, w tym między innymi dramaturżka spektaklu „CIAŁA NIEWIEŚCIE” nagrodzonego nagrodą główną I Nadmorskiego Festiwalu Teatralnego oraz reżyserka politycznego performansu nastoletniego „PANDEMONIUM”. Wystawianego na Gdyńskim Bulwarze. Pracuje z młodzieżą wykluczoną, doświadczoną zaburzeniami z zakresu zdrowia psychicznego, żyjącą w trudnych warunkach finansowych. Uczestniczy w międzynarodowym programie „CHANGE-NOW!”, poświęconym demokratyzacji praktyk realizacji działań teatralnych. W centrum jej zainteresowań stoi antypedagogizacja pracy artystycznej z nastolatkami.