News

You are here

News

Poszukujemy Specjalisty/Specjalistki ds. koordynacji pracy artystycznej

2023-08-21

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz poszukuje do swojego zespołu:

Specjalisty/Specjalistki ds. koordynacji pracy artystycznej:

Opis stanowiska:

- realizacja produkcji i eksploatacji spektakli oraz innych wydarzeń programowych Teatru,

- sporządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją harmonogramów pracy oraz budżetów produkcji wydarzeń artystycznych i premier, sporządzanie kosztorysów oraz ich rozliczanie,

- opracowywanie i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej, m.in. z obiegiem dokumentów rozliczeniowo-finansowych, przygotowywanie i prowadzenie procesów związanych z negocjowaniem warunków i zawieraniem umów/aneksów w związku z produkcją i eksploatacją spektakli oraz innych wydarzeń artystycznych,

- zlecanie i dokonywanie zakupów materiałów i usług,

- obsługa twórców, wykonawców i realizatorów zaangażowanych w produkcję i eksploatację spektakli oraz innych wydarzeń artystycznych w zakresie transportu, zakwaterowania itp.,

- ścisła współpraca z całym zespołem Teatru oraz twórcami, wykonawcami i realizatorami doangażowanymi w celu koordynacji działań produkcyjnych,

- udział w planowaniu i eksploatacji repertuaru Teatru.

Wymagania:

- preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucji kultury lub przy produkcji projektów kulturalnych,

- umiejętność zarządzania i rozliczania budżetów produkcyjnych,

- łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów zawodowych,

- wysoka kultura osobista,

- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

- dobra znajomość obsługi komputera (znajomość MS Office, umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w Internecie),

- doskonała organizacja pracy, systematyczność, umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność, odporność na stres, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy zespołowej,

- mile widziana gotowość do podjęcia zatrudnienia od początku października 2023 r.

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu,

- stabilne zatrudnienie w instytucji kultury,

- bilety pracownicze na spektakle,

- pracę w niedużym zespole, w centrum Warszawy przy stacji metra,

- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10 września 2023 roku.

Do przesyłanej aplikacji należy załączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35 moich danych osobowych w celu rekrutacji (oraz przyszłych rekrutacji)*, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

*Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest opcjonalna. Kandydat może ten fragment zachować lub usunąć.

Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia procesu rekrutacji.