Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

2024-03-26

26.03.2024 r.

Działając zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich zamieszcza zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024.