You are here

Biogram

Wojciech Kościelniak

Wojciech Kościelniak

Reżyser, pedagog, autor scenariuszy teatralnych, aktor. Ukończył PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydziały Zamiejscowe we Wrocławiu. Występował na scenach teatralnych już od czwartego roku studiów (m.in. w Teatrze im. C. K. Norwida w Jeleniej Górze i w Teatrze Polskim we Wrocławiu). Od 1995 roku reżyseruje muzyczne spektakle teatralne, koncerty piosenki aktorskiej i widowiska telewizyjne. W latach 2002–2006 był dyrektorem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu, a w roku 2006 został dyrektorem artystycznym 27. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Współpracuje również z Teatrem Muzycznym w Gdyni, w którym wyreżyserował znakomicie przyjęte musicale: „Hair” (zrealizowany ponownie w Gliwickim Teatrze Muzycznym), trans-operę „Sen nocy letniej”, „Francesco” „Lalkę”, „Bal w operze”, „Chłopi”, „Wiedźmin”. W Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu wyreżyserował m.in. „Idiotę”, „Frankensteina”, „Mistrza i Małgorzatę” i „Blaszany Bębenek”. W Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – „Ferdydurke”. W Teatrze im. J. Słowackiego wyreżyserował: „Ziemię obiecaną”, „Bracia Dalcz i s-ka” oraz Solaris”. W warszawskim Teatrze Syrena – musical „Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy” i „Karierę Nikodema Dyzmy”. W Teatrze im. S. Jaracza w Łodzi „Operę za trzy grosze”. We Wrocławiu zrealizował również widowisko „Kombinat” (na podstawie utworów zespołu Republika), prezentowane na Gali 23. Przeglądu Piosenki Aktorskiej w 2002 roku, widowisko „Tak jest” na podstawie utworów Jacques’a Brela (2013) „Operę za trzy grosze” Brechta – Weilla (2002, nagroda dla najlepszego spektaklu na 2. Festiwalu Teatrów Muzycznych Gdynia 2009), show muzyczne „Gorączka” na podstawie przebojów Elvisa Presleya (na zlecenie TVP z okazji jubileuszu czterdziestolecia wrocławskiego ośrodka Telewizji Polskiej), „Mandarynki i pomarańcze” – poezję Juliana Tuwima z muzyką Leszka Możdżera (Gala 24. Przeglądu Piosenki Aktorskiej, 2003), „West Side Story” (premiera na 25. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej, 2004) oraz „Galerię” – piosenki Jacka Kaczmarskiego (wydarzenie 25. Przeglądu Piosenki Aktorskiej) oraz „Scat, czyli od pucybuta do milionera” z muzyką Leszka Możdżera (2005) – pierwszy na świecie musical bez słów. Stale współpracuje też z krakowską Państwową Wyższą Szkołą Teatralną, w której wyreżyserował m.in. muzyczne wersje „Snu nocy letniej”, „Procesu” i „Ślubów panieńskich”. Dla Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi wyreżyserował „Cyberiadę”. We łódzkiej PWSFTViT i wrocławskiej AST jest wykładowcą w przedmiocie „Piosenka”. Jego poszukiwania twórcze konsekwentnie zmierzają w stronę nowego myślenia o teatrze muzycznym i są próbą wypełnienia luki pomiędzy operą i operetką, teatrem dramatycznym a klasycznym musicalem broadwayowskim. Muzyczne adaptacje klasyki literackiej Wojciecha Kościelniaka spotkały się z dużym aplauzem publiczności i krytyków. W roku 2015 uzyskał tytuł profesora sztuk teatralnych.