Poster gallery

Poster gallery

Mr, Blot’s Academy (Akademia Pana Kleksa)

Professor Inkblot's Academy (Akademia Pana Kleksa)

The Mikve

Mikveh

No there

No there

Der Szturem. Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy (The Tempest. In Between)

Der Szturem. Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy (The Tempest. In Between)

Rejwach / dir. Andrzej Krakowski

Rejwach

Proszę bardzo / proj. Przemysław Czepurko

You're very welcome

Kamienica na Nalewkach

The Townhouse at Nalewki Street

Skrzypek na dachu

Fiddler on the Roof

Bonjour Monsieur Chagall / proj. Andrzej Pągowski

Bonjour Monsieur Chagall

Pieśń nad pieśniami

The Song of Songs

Mur

A wall

Oberża pod złotym rogiem

A Golden Horn Tavern

Noc całego życia

The Night of the Whole Life

Marienbad

Marienbad

Mazl tov

Mazl tov

Piękna i bestia

Beauty and the Beast

Opowiadania nie tylko dla dzieci

Not Only for Children, Tales

O karpiu, kozie i trąbce, która gasiła pożary / proj. Andrzej Pągowski

About a Carp, Goat and a Trumpet that Put Fires Down

Ruchele wychodzi za mąż / proj. Maja Wolny

Rochale Gets Married

Dybuk

The Dybbuk

Śmierć pięknych saren

Death of beautiful roebucks

One same

They themselves

…coś jeszcze musiało być

...something must have been there

Marzec '68. Dobrze żyjcie - to najlepsza zemsta

March ‘68. Live well - it is the best revenge

Pages