Poster gallery

Poster gallery

Miasto bez Żydów

A City without Jews

Houdini. Odyseja magiczna

Houdini. A MAGICAL ODDYSEY

Żydowski Pies

Jewish Dog

Pieśni Getta

Getto songs

Rehab. Wszystkie bitwy Amy Winehouse

REHAB. ALL THE BATTLES OF AMY WINEHOUSE

Dus buch fyn Gan Ejdn / Księga Raju

Dus buch fyn Gan Ejdn / The Book of Eden

Mr, Blot’s Academy (Akademia Pana Kleksa)

Professor Inkblot's Academy (Akademia Pana Kleksa)

The Mikve

Mikveh

No there

No there

Der Szturem. Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy (The Tempest. In Between)

Der Szturem. Cwiszyn/ Burza. Pomiędzy (The Tempest. In Between)

Rejwach / dir. Andrzej Krakowski

Rejwach

Proszę bardzo / proj. Przemysław Czepurko

You're very welcome

Kamienica na Nalewkach

The Townhouse at Nalewki Street

Skrzypek na dachu

Fiddler on the Roof

Bonjour Monsieur Chagall / proj. Andrzej Pągowski

Bonjour Monsieur Chagall

Pieśń nad pieśniami

The Song of Songs

Mur

A wall

Oberża pod złotym rogiem

A Golden Horn Tavern

Noc całego życia

The Night of the Whole Life

Marienbad

Marienbad

Mazl tov

Mazl tov

Piękna i bestia

Beauty and the Beast

Opowiadania nie tylko dla dzieci

Not Only for Children, Tales

O karpiu, kozie i trąbce, która gasiła pożary / proj. Andrzej Pągowski

About a Carp, Goat and a Trumpet that Put Fires Down

Pages