Kontakt

Kontakt

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich

ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
tel. centrala: 22 620 62 81, 22 620 70 25

DYREKTOR

Gołda Tencer

Magdalena Mroczkowska — asystentka
sekretariat@teatr-zydowski.art.pl

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ADM.-TECHN.

Janusz Chojecki
tel.: 22 526 20 12
j.chojecki@teatr-zydowski.art.pl

Z-CA DYREKTORA DS. CKJ

Hanna Pałuba
tel.: 22 526 20 20
h.paluba@teatr-zydowski.art.pl

SEKRETARIAT

Monika Tuniewicz
tel.: 22 526 20 15, 526 20 42
sekretariat@teatr-zydowski.art.pl

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabella Śleszyńska
tel.: 22 526 20 44
i.sleszynska@teatr-zydowski.art.pl

DZIAŁ KADR

Iwona Zgiep
tel. 22 526 20 13
i.zgiep@teatr-zydowski.art.pl

Małgorzata Waszkowska
tel. 22 526 20 13
m.waszkowska@teatr-zydowski.art.pl


KIEROWNICZKA DZIAŁU ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZEGO

Natalia Gruszczyńska
tel.: 22 526 20 22 
n.gruszczynska@teatr-zydowski.art.pl

KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Hubert Osmólski
tel.: 22 526 20 45 lub 500 241 370
h.osmolski@teatr-zydowski.art.pl
 

SPECJ. DS. GOSPODARCZYCH I KONSERWACJI

Adam Baliński
tel.: 22 526 20 17, 501 676 250
a.balinski@teatr-zydowski.art.pl
 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ

Maciej Kurpiewski – kierownik działu
tel.: 22 526 20 17, 502 500 605
m.kurpiewski@teatr-zydowski.art.pl
 
Roksana Szmigiero – gł. spec. ds. koordynacji pracy artystycznej
r.szmigiero@teatr-zydowski.art.pl
 

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE I ZAKŁADOWE

Agnieszka Greiner
tel.: 22 526 20 38
a.greiner@teatr-zydowski.art.pl
 

KASY BILETOWE

Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa, al. Niepodległości 141a

Kasa przy ul. Senatorskiej 35

Adela Batory-Capar, Marta Pilaszek, Halina Tulej

tel.: 22 850 56 56,  517 625 481 oraz 22 850 64 35 (kasa na Senatorskiej 35)
kasa@teatr-zydowski.art.pl

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI

Olga Jagnicka - kierowniczka działu
tel.: 22 526 20 34
o.jagnicka@teatr-zydowski.art.pl

Marta Kostyra
tel.: 22 850 64 50 lub 51
m.kostyra@teatr-zydowski.art.pl
bow@teatr-zydowski.art.pl

Ewa Kozaczyńska
tel.: 22 526 20 51 lub 512 059 868
e.kozaczynska@teatr-zydowski.art.pl


PR, DZIAŁ PROMOCJI I REKLAMY

Ewa Wojciechowska
690 561 351
e.wojciechowska@teatr-zydowski.art.pl


IMPRESARIAT 

Małgorzata Motylewska
tel. 607 380 409

 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Maria Wąsikowska
iod@teatr-zydowski.art.pl

 

Centrum Kultury Jidysz

ul. Andersa 15
00-159 Warszawa

PROJEKTY EDUKACYJNO-KULTURALNE CKJ

Natalia Chmielarz
tel. 22 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

Dominika Ludwig (Żydowski Uniwersytet Otwarty)
tel. 22 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Katarzyna Batarowska
tel. 22 620 47 33
utw@jidysz.org.pl

PROMOCJA

promocja@jidysz.org.pl