You are here

1666

Production

1666

„1666” to adaptacja powieści „Szatan w Goraju” - pierwszej powieści Singera, wydanej w Warszawie w roku 1933. „1666” opowiada o małym miasteczku na wschodnich kresach, którego mieszkańcy w roku 1666 uwierzyli w nadejście Mesjasza, co miało dla nich dość fatalne skutki. Inscenizacja Michała Zadary zachowuje humor i ironię tej gorzkiej powieści, pisanej w roku dojścia Hitlera do władzy.

Premiere: 
28.08.2011 - 18:00
Czas trwania:
70 minut bez przerwy