News

You are here

News

Getto dybukiem Warszawy - rocznica powstania w getcie warszawskim

2017-04-19

„Getto dybukiem Warszawy” to spotkanie poświęcone temu, jaki wpływ na istniejącą i pulsującą życiem stolicę ma jej historia.

Dybuk to dusza zmarłego, która przywiera do żyjącej osoby. Tuła się ona po świecie, nie przynależąc już do niego – a jednak potrzebuje porady, ukojenia, rozwiązania dręczącej go kwestii – i objawia się w ciele innego, opanowuje je. 

Czy getto, którego 74. rocznicę wybuchu powstania obchodzimy w tym roku, nie jest dybukiem Warszawy? Na jego terenach – i z jego ruin – zbudowane zostało nowe osiedle mieszkalne, stare ulice zostały zastąpione nowymi lub po prostu przestały istnieć. Czy jednak nieobecność dziesiątek domów i setek tysięcy osób oznacza ich nieistnienie? <--break->

Wystąpią: Monika SoszkaErnestyna WinnickaRoksana Vikaluk

Przygotowanie: Dawid Szurmiej

Bezpłatne wejściówki będą wydawane w kasie w Klubie Garnizonowym oraz na recepcji w tymczasowej siedzibie teatru na ul. Senatorskiej 35.