You are here

Bonjour Monsieur Chagall

Production

Bonjour Monsieur Chagall / proj. Andrzej Pągowski

Czy da się pokonać odległość, dzielącą obraz od jego odbiorcy, i wskoczyć w sam środek czyjejś twórczości? Taką próbę stanowi muzyczny spektakl „Bonjour Monsieur Chagall”, zainspirowany biografią tego wielkiego artysty, jego poezją w języku jidysz oraz dwoma spotkaniami, jakie odbył z malarzem Szymon Szurmiej. 

Na chwilę wszystko staje się możliwe – świat wymyka się jawie, ale nie jest też snem; pary zakochanych i zwierzęta latają nad kopułami cerkwii i ubogich domostw w Witebsku – rodzinnej miejscowości Chagalla. Przedstawienie nie jest tylko ukazaniem osobowości twórczej malarza, ale odwołuje się do źródeł żydowskiej tradycji, doli i niedoli narodu żydowskiego, humoru i nuty smutnej refleksji, która emanuje tak z jego dzieł, jak i poszczególnych sekwencji spektaklu. 

Bo między tymi kontrastami rozpięte było życie Chagalla, które sam skomentował: „Kiedy Żyd siedzi zamyślony i nie chwyta, co do niego mówią, mówi się: <<On siedzi na księżycu>>. A gdy Żyd coś opowiada i macha rękami, żywo gestykulując, wniosek jest jeden” <<Oho!! On już lata nad dachami>>”.

 

 

Premiere: 
02.10.2009 - 19:00
Czas trwania:
100 minut z jedną przerwą
Spektakl grany w języku jidysz z tłumaczeniem na język polski