Newsletter TeatruZapisz się do naszego newslettera* 

 * zapisując się do newslettera wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Teatr Żydowski z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa. A także udostępnianie ich innym podmiotom działającym w imieniu i na rzecz Teatru Żydowskiego, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133 z 1997 r. z późniejszymi zmianami) oraz w innych przepisach. Zgadzam się także na otrzymywanie na podany adres materiałów o charakterze marketingowym, których nadawcą jest Teatr Żydowski. Informujemy, że dysponuje Pan/Pani prawem wglądu do swoich danych, poprawiania ich, a także prawem sprzeciwu wobec ich przetwarzania.