Back to top

Struktura

Jesteś tutaj

Struktura

DYREKCJA

Gołda Tencer — DYREKTOR

Janusz Chojecki — zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych

PION FINANSOWY

KSIĘGOWOŚĆ

Izabella Śleszyńska — główna księgowa
Elżbieta Orzechowska — specjalista ds. księgowości
Anna Rozenek — specjalista ds. płac
Anna Ryczałek — specjalista ds. księgowości

KASA BILETOWA

Adela Batory-Capar
Marta Pilaszek
Halina Tulej

PION ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Kamila Rejchert — kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Adam Baliński — kierownik gospodarczy
Aleksander Krawczuk — referent ds. administracyjnych

SAMODZIELNE STANOWISKA

Agnieszka Greiner — specjalista ds. promocji i reklamy
Grzegorz Kołacz — starszy specjalista ds. programowych
Magdalena Mroczkowska — asystentka dyrektora
Ewa Opawska — kierownik organizacji pracy artystycznej

DZIAŁ KADR

Iwona Zgiep — kierownik działu

DZIAŁ ORGANIZACJI WIDOWNI

Olga Jagnicka — kierownik działu
Marta Kostyra
Ewa Kozaczyńska

ARCHIWUM ARTYSTYCZNE I ZAKŁADOWE

Agnieszka Greiner

PION ARTYSTYCZNY

Remigiusz Grzela — kierownik literacki
Ewa Łaniecka-Poznańska — scenograf
Beata Szaradowska — inspicjentka
Teresa Wrońska — kierownik muzyczny

PION TECHNICZNY

Hubert Osmólski — kierownik techniczny

AKUSTYCY

Jan Chojnacki — kierujący zespołem
Piotr Mroczkowski
Hubert Osmólski
Marian Tarczyński

OŚWIETLENIOWCY

Mariusz Jarosz — kierujący zespołem
Filip Rybarczyk
Jakub Zajda

KRAWCY

Marian Dutkowski

REKWIZYTORZY

Kazimierz Augustyniak
Jan Grenwald

FRYZJERKI/CHARAKTERYZATORKI

Małgorzata Jankowska
Sylwia Malejczyk

GARDEROBIANE

Anna Jarosz
Aleksandra Lipka
Katarzyna Rzeszowska

MONTAŻYŚCI

Paweł Kłosiński — starszy brygadier sceny
Szymon Kowalski
Wojciech Pieńkowski — brygadier sceny
Piotr Piskorowski
Tomasz Tomaszewski
Jarosław Zalewski

CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Hanna Pałuba — zastępca dyrektora teatru ds. CKJ
Izabela Teodorkiewicz — gł. spec. ds. projektów kulturalnych
Bożena Pika — zastępca głównego księgowego ds. CKJ
Katarzyna Batarowska — koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku