Getto dybukiem Warszawy – Teatr Żydowski uczcił rocznicę wybuchu Powstania w Getcie

Data wydarzenia: 
czwartek, 20 Kwiecień, 2017 - 13:30


19 kwietnia, w 74 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, Teatr Żydowski zorganizował wyjątkowe spotkanie. Mała scena w tymczasowej siedzibie Teatru na ulicy Senatorskiej 35 wypełniła się do ostatniego miejsca. Gości z trzech stron otaczały ekrany, na których wyświetlane były obrazy z przedwojennej warszawskiej dzielnicy żydowskiej – głównie twarze ludzi, bawiące się dzieci, na przemian z powojennymi filmami pokazującymi, jak na gruzach tego miejsca, tego życia wyrasta Muranów. Atmosferę napięcia, wywołaną tymi zdjęciami, dopełniała niepokojąca, a zarazem piękna muzyka w wykonaniu Roksany Vikaluk, która zaczęła od zaśpiewania Eli, Eli, lama sabachthani. Oprócz niej występowały Ernestyna Winnicka i Monika Szoszka, które przede wszystkim przejmująco czytały fragmenty wspomnień, relacje, oficjalne komunikaty i stworzone na potrzeby sztuki teksty, opowiadające o tym jak na terenie Getta, z jego ruin, zbudowane zostało nowe osiedle mieszkalne, stare ulice zostały zastąpione nowymi lub po prostu przestały istnieć.

Spotkanie pozostawiło widzów z pytaniem, czy nieobecność dziesiątek domów i setek tysięcy osób oznacza ich nieistnienie. Czy getto, w którym 74 lat temu wybuchło powstanie nie jest dybukiem Warszawy. Dybukiem, czyli duszą zmarłego, która tuła się po świecie, nie przynależąc już do niego – a jednak potrzebuje porady, ukojenia, rozwiązania dręczącej go kwestii – i objawia się w ciele innego, opanowuje je. „Getto dybukiem Warszawy” było spotkaniem poświęconym temu, jaki wpływ na istniejącą i pulsującą życiem stolicę ma jej historia.

Wieczór zakończył się utworem Warszawo ma w wykonaniu wszystkich trzech aktorek, któremu towarzyszyły obrazy ruin stolicy. Po tym nastąpiła przejmującą ciszą na widowni. Wiele osób wychodziło mówiąc, że są wzruszone.

Reżyserem tego spotkania był Dawid Szurmiej. 

fot.G.Kołacz