Edukacja

Edukacja

Działamy wspólnie, aby każdy odnalazł dla siebie miejsce w teatrze!

Dział edukacji Teatru Żydowskiego pracuje metodami pedagogiki teatru.

Zapraszamy naszych uczestników i uczestniczki do twórczej próby dotarcia do istoty teatru. Działania edukacyjne pozwalają nam wypracować świadome zaangażowanie odbiorców sztuki teatralnej.

Dział edukacji Teatru Żydowskiego wspiera wyobraźnię uczniów i uczennic oraz zaangażowanie ich nauczycieli i nauczycielek. Zapraszamy dzieci i młodzież do odbioru sztuki, wspólnie odkrywając uniwersalność języka teatralnego. Razem uczymy się teatru jako miejsca, w którym możemy mówić o ważnych dla nich sprawach. Poprzez żywioł zabawy każdy uczestnik i uczestniczka naszych warsztatów pedagogiczno - teatralnych wzmacnia swoje supermoce:

  • wspólnego opanowania i nabywania orientacji w danej przestrzeni,
  • pracy w grupie i umocnienia relacji z rówieśnikami,
  • budowania wypowiedzi ustnej i autoprezentacji,
  • gry z tekstem improwizowanym, także improwizowanie tekstów literackich,
  • pozyskiwania i przetwarzania informacji,
  • interpretacji tekstów kultury i wspólnego doświadczania sztuki.

Nasza oferta

Warsztaty do spektakli (wprowadzające i omawiające)

Warsztaty przygotowujące i omawiające odbiór spektaklu skupiają się na estetyce dzieła scenicznego.

Warsztaty pedagogiczno-teatralne

Punktem wyjściowym warsztatów pedagogiczno-teatralnych jest aktualnie realizowane przez teatr przedsięwzięcie sceniczne. Korzystając z poetyki codzienności, uczestnicy warsztatów dokonują nowych, twórczych połączeń między sztuką a swoją rzeczywistością.

Klasy partnerskie

To dedykowana oferta dla szkół, która zawiera m.in. spotkania z twórcami i pracownikami teatru zaangażowanymi w proces produkcyjny i realizatorski, udział w próbach, cykliczne warsztaty, wizytę w Centrum Kultury Jidysz, stała zniżka na bilety i warsztaty.

Kontakt

edukacja@teatr-zydowski.art.pl
Barbara Michalczyk-Zwolińska
tel.: 798 847 556