Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej skierowana jest do osób z niej korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel strony internetowej oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane dotyczą (Użytkownika).

1. Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników strony internetowej jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa.

2. Cel wykorzystania danych

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • administrowania serwisem,
 • statystyki odwiedzin serwisu,
 • zarządzania treścią serwisu,
 • realizacji umowy rezerwacji lub zakupu biletów,
 • dokonania rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych,
 • archiwizacji danych zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

3. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane:

 • automatycznie przez serwer,
 • podawane przez Użytkownika podczas procesu zakupu biletu lub zgłoszenia do newslettera.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych

 • realizacja umowy rezerwacji lub zakupu biletów,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

5. Dane gromadzone przez właściciela strony internetowej

Dane zbierane automatycznie prze serwer:

 • adres IP użytkownika,
 • cookies (tzw. ciasteczka),
 • informacja o przeglądarce użytkownika.

Dane podawane przy newsletterze:

 • adres email

Dane podawane podczas rezerwacji i zakupu biletów:

 • imię i nazwisko,
 • nr telefonu,
 • adres email.

6. Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Teatr będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania Twoich danych osobowych,
 • wycofania zgody,
 • zapomnienia,
 • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenoszenia Twoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

9. Polityka korzystania przez stronę internetową z plików cookies (ciasteczek)

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel strony WWW.

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach strony ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie www nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym, między innymi, wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności sstrony internetowej.

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony www korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika strony www (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony www ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

10. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

11. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do strony WWW.

b) dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz za pomocą mechanizmu uwierzytelniania dostępu do strony WWW.

c) dostęp do administrowania stroną www odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

12. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.