Centrum Kultury Jidysz

CKJ

W Centrum Kultury Jidysz Teatru Żydowskiego zajmujemy się językiem i kulturą Żydów aszkenazyjskich. Nasza misja to upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o kulturze jidysz, jej historycznym znaczeniu i miejscu we współczesnym świecie. Zapraszamy na stronę internetową: http://jidyszland.pl/pl/ 

PROJEKTY

LEKTORATY JIDYSZ I HEBRAJSKIEGO

Naukę języków prowadzimy na kilku poziomach zaawansowania – od początkującego do konwersacyjnego. Zajęcia prowadzone są w formule hybrydowej lub online.

ŻYDOWSKI UNIWERSYTET OTWARTY

Śledzimy najnowsze trendy humanistyki w kontekście studiów żydowskich, oferując interdyscyplinarne wykłady – każdy semestr poświęcony jest innemu zagadnieniu. Zajęcia prowadzą naukowcy i naukowczynie z najważniejszych ośrodków badawczych Polski i Europy. ŻUO realizujemy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, a jego studenci mogą uzyskać 5 punktów ECTS w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich.

SPOTKANIA I PANELE DYSKUSYJNE O LITERATURZE I SZTUCE

WARSZTATY ARTYSTYCZNE, MUZYCZNE I KULINARNE – DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

MIĘDZYNARODOWE LETNIE SEMINARIUM JĘZYKA I KULTURY JIDYSZ

Trzytygodniowy program łączący lektoraty jidysz na czterech poziomach zaawansowania z wykładami, warsztatami i wycieczkami to projekt Fundacji Shalom, realizowany we współpracy z Centrum Kultury Jidysz.

DZIAŁA U NAS TAKŻE:

Uniwersytet Trzeciego Wieku – stawiamy na wszechstronną edukację seniorów. W ramach UTW TŻ między innymi: cykl wykładów o historii i kulturze żydowskiej, lektoraty języka jidysz, hebrajskiego i angielskiego, kursy komputerowe, warsztaty teatralne, pantomimy, wspólne wycieczki; 

>> Realizujemy różne projekty przy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.

Jesteśmy otwarci na współpracę, nowe pomysły, inicjatywy. 

Zapraszamy do jidyszlandu! 

 Podziękowania dla Fundacji Chidusz oraz https://www.pitax.pl za bezpłatną prenumeratę Chiduszu. Od stycznia 2020 wszystkie kolejne numery pisma będą dostępne w siedzibie CKJ.

KONTAKT

ul. Andersa 15
00-159 Warszawa

PROJEKTY EDUKACYJNO-KULTURALNE CKJ

Natalia Chmielarz – Główna Specjalistka – Koordynatorka projektów edukacyjno-kulturalnych CKJ
tel. 22 409 91 00
ckj@jidysz.org.pl

Dominika Ludwig (Żydowski Uniwersytet Otwarty)
tel. 662 047 033
ckj@jidysz.org.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Katarzyna Batarowska
tel. 22 620 47 33
utw@jidysz.org.pl

PROMOCJA

promocja@jidysz.org.pl