Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Dostawa systemu nagłośnieniowego - doposażenie techniki sceny

2024-04-29

DOSTAWA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO – DOPOSAŻENIE TECHNIKI SCENY NA POTRZEBY TEATRU ŻYDOWSKIEGO IM. ESTERY RACHEL I IDY KAMIŃSKICH – CENTRUM KULTURY JIDYSZ

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz systemu nagłośnienia sceny składających się z:

a.         Zestaw 1 – nagłośnienia frontowego sceny (LR + SUB) – kolumn głośnikowych szerokopasmowych z kompletem uchwytów i opakowaniem transportowym, kolumn głośnikowych niskotonowych i opakowaniem transportowym oraz wzmacniacza z kompletem okablowania i opakowaniem transportowym

b.         Zestaw 2 – nagłośnienia frontowego sceny („frontfill”) – kolumn głośnikowych szerokopasmowych z kompletem uchwytów i opakowaniem transportowym oraz wzmacniacza z kompletem okablowania sygnałowego i opakowaniem transportowym

c.         Zestaw 3 – nagłośnienia sceny (odsłuch) – kolumn głośnikowych szerokopasmowych z kompletem uchwytów i opakowaniem transportowym oraz wzmacniacza z kompletem okablowania sygnałowego i opakowaniem transportowym.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia szkolenia dotyczącego konfiguracji oraz strojenia dostarczonego systemu nagłośnienia pracowników technicznych Zamawiającego.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.

 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-12d35527-0200-1...

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-12d35527-0200-11ef-b21f-3ab44b58c1d6

Postępowanie można przeglądać pod adresem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-12d35527-02...