Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Kompleksowa usługa ochrony osób i mienia w Teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz

2022-12-20

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Teatrze Żydowskim im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz.

 

5.01.2023 r. godz. 11:30

Zamawiający zamieszcza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

5.01.2023 r.

Zamawiający zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

16.01.2023 r.

Zamawiający publikuje informacje o wyborze ofert najkorzystniejszych i odrzuceniu ofert w postępowaniu 1/2022.

31.01.2023 r.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w części objętej zadaniem nr 2.