Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Koncepcja programowo - organizacyjna Teatru Żydowskiego - Centrum Kultury Jidysz w sezonach 2022 - 2027

2022-09-06

Koncepcja programowo - organizacyjna Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz w sezonach artystycznych 2022 - 2027, autorstwa Gołdy Tencer. 

Cały dokument znajduje się poniżej w załączniku.  

 

Plany repertuarowe.

Koncepcja działalności edukacyjnej.

Polityka finansowa instytucji.  

Plan pozyskiwania środków zewnętrznych.

Plan komunikacyjno-promocyjny na rzecz budowy wizerunku Teatru. 

Koncepcja promocyjna i budowanie marki. 

Założenia Komunikacji wewnętrznej.

Audience Development.

Dostępność ofert dla grup defaworyzowanych. 

Plan współpracy z innymi podmiotami. 

Zespół i przyszłość instytucji.