Aktualności

Jesteś tutaj

Aktualności

Poszukujemy specjalisty/ki ds. administracyjno-gospodarczych

2024-05-20

Specjalista/ka ds. administracyjno-gospodarczych

Do naszego działu administracyjno-gospodarczego poszukujemy specjalisty/ki w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem ewidencji środków trwałych, zakupami oraz organizacją gospodarki magazynowej.

Dowolna forma zatrudnienia - etat / zlecenie

Zakres obowiązków:

- prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

- wydawanie i przyjmowanie materiałów i towarów (prowadzenie ewidencja ruchów magazynowych)

- przygotowanie zestawień ruchów magazynowych

- wprowadzanie do systemu dokumentów związanych z przyjęciem (OT), przesunięciem (MT), modernizacją (OTD) oraz likwidacją (LT) środka trwałego

- przygotowanie inwentaryzacji, udział w pracach zespołów spisowych

- ocena przydatności i jakości stanu składników majątku trwałego

- wyjaśnianie przyczyn powstania różnic i ich rozliczenie z osobami odpowiedzialnymi za powierzone mienie

- udział w komisjach likwidacyjnych środków trwałych

- aktualizacja danych o gospodarce odpadami (BDO)

- udział w procesie zbywania nieprzydatnych składników majątku

- prowadzenie analiz rynku i porównywanie ofert

- realizacja zakupów na potrzeby różnych komórek merytorycznych

- współpraca przy tworzeniu planów zakupowych i inwestycyjnych na dostawy i usługi oraz kosztorysów produkcji spektakli i wydarzeń artystycznych

- bieżące rozliczanie zakupów (kontrola i opisywanie faktur pod względem merytorycznym oraz nadzór nad terminowym rozliczaniem zobowiązań)

- przygotowanie wykazów składników majątku do polis ubezpieczeniowych

- zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela oraz kontrola stanu zgłoszonych spraw

- współtworzenie procesów i procedur organizacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania:

- minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

- wykształcenie wyższe (administracja, zarządzanie, rachunkowość itp.)

- znajomość zasad prowadzania ewidencji środków trwałych (środki trwałe w budowie, dokumenty OT, MT, OTD, LT)

- znajomość zasad prowadzenia inwentaryzacji magazynu oraz środków trwałych

- analiza stanu magazynowego – planowanie materiałowe

- systematyczność i dobra organizacja pracy własnej

- komunikatywność i nastawienie na współpracę ze wszystkimi komórkami merytorycznymi

- znajomość programu Excel min. w stopniu podstawowym

- znajomość obsługi systemów do ewidencjonowania środków trwałych będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

- elastyczną formę zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia lub umowę o pracę

- elastyczne godziny pracy

- stabilne warunki zatrudnienia

- pracę stacjonarną w biurze zlokalizowanym w centrum Warszawy przy stacji metra

- bilety pracownicze na spektakle

- dodatkowe benefity w przypadku zawarcia umowy o pracę

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@teatr-zydowski.art.pl

Do przesyłanej aplikacji należy załączyć klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35 moich danych osobowych w celu rekrutacji, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji znajduje się tutaj.